סיפורים מ"כוכבים מעל ג'נין"


קישור לשלושה סיפורים, "סובין, סובין, סובין", "כוכבים מעל ג'נין", "קורות עמוד מס'

8", nrg מעריב, 24.4.12

http://www.nrg.co.il/app/index.php?do=blog&op=showbytags&tagid=570

קישור לשני סיפורים, "אני מבטיח לחשוב", "קורות עמוד מס' 8", nrg מעריב, 4.8.10

http://www.nrg.co.il/app/index.php?do=blog&op=showbytags&tagid=513&page=6

קישור לסיפור "קרדום לחפור בו", אתר טקסט, ספרים חדשים במאי 2010

http://www.text.org.il/index.php?book=10010515​