אמנסטי ישראל

כרזת החסידות

מקום 3 בתחרות כרזות לתחליפי דלק מטעם משרד רוה"מ

אמנסטי ישראל
קלינקס מנסייז

קלינקס מנסייז

קלינקס מנסייז
הצהובה הטובה

הצהובה הטובה

הצהובה הטובה
עבודת גמר הבצפר

הטוסטר השקוף

הטוסטר השקוף
המקצוענים

המקצוענים

המקצועניםעבודת גמר הבצפר

עבודת גמר הבצפר

עבודת גמר הבצפר